closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32/

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r A:o 1707.

De authorisatie van ged:e EE: d:e vander stel voor de 28:

gouv:r van Amboi is in ’t openbaar geschied op den 23:

Feb: daar aan, en den Ed=ns Coijet den 17:e Meij na Bata„

„vra vertrokken, en dewijl de Regeering van de Ed: H:r

vander stel altans nog continueert, soo komt hier

meede dit register te eijndigen, hebbende de aanhaaling

van de Eerste gouverneurs niet extenter konnen

gedaan werden, om reeden 'er sulke oude papieren

bij de secretarije niet berustende zijn gevonden, als

maar met het Jaar 1630. beginnende, en dan nog te

niets gants defect zijnde (onderstond) accordeert D de

Druijne secretaris.

Notitie van de

Comp:s Fortressen, of vastigheden

binnen de Provintie Amboina;

met aanwijsing wanneer deselve

gewonnen of gestigt zijn.

Aan de Hoofdplaatse.—:

Casteel victoria a:o 1588. door de Roetugeesen ge„

„stigt, en door de Jnlanders als doen Cattahala, dat is ’t

Casteel des inbogts genaamt is A:o 1605 door de Hollan„

„ders onder den admiraal steeven van der Hagen bij

accoort ingenoomen, dog was als doen maar in een

slegten