closeTerug naar inventaris

Transcriptie

34/

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r 1707.

A:o 1615. heeft op Hila een werk gestaan, in de gedaante

van een punt daar een houte Logie in stond, om de

Nagelen in te ontfangen, zijnde zedert in een huijs

verandert.

A:o 1632. is daar een nieuw huijs gestigt in de forme van

een redout.

.

steene

A:o 1647. wierd om deselve redout een sterken buijten

werk met 2. punten gelegt.

A:o 1649. is de voorsz: redout afgebrooken en binnen

de voorsz: steene bepaggering een nieuwe redout van

50. voeten in ’t vierkant begonnen, die naderhand

Amsterdam gen:t is en nog staat.

Op Hitoelamma heeft in den beginne een barrilade

maar

Wantrouw gen:t, gestaan, wanneer gestigt blijkt niet,

en is a:o 1637. afgebrooken.

„min

Maar des niet te is aldaar in een andere A:o 1638. opgewor„

„pen houte vastigheijd guarnisoen gehouden, en

zeedert wederom een redout gestigt, die a:o 1656.

Enkhuijsen genaamd, maar naderhand

Leijden