closeTerug naar inventaris

Transcriptie

38/

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r 1707.

vervolgens a:o 1657. de voorsz: redout wederom opge„

„bout is houdende de naam van Wantrou, zijnde als

met een fastebraij omgeeven en als nog in weesen .

Coehoe.

-

Jo a:o 1644 op de strand Gamasongij bij de uijtgang van

de rivier be=erang een waklere redout Ovrburg

gen:d gebout; om welke naderhand in ’t jaar 1647.

een steene borstweering met 2. punten gemaakt,

en als nog in weesen is.

In Lambello segge Assahoedij

J5 a:o 1640 gelegt Een houte vesting dog A:o 1651. door de

inwoonders verradelijk ingenoomen en afgeloopen.

Op Cambelloe.

Hier is a:o 1642 gestigt, een groote steene redout/

Hardenberg gen:t, dewelke in den jaare 1653. weder

gedemobieert is.

Verders hebben 'er ontallijk veel kleijne vastighee„

„den, en battereijties in de voorige successive Ambon„

„se Oorlogen hier en daar gelegen, dog dewelke niet

wel te specificeeren zijn, om reeden dat te niets

Van