close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

: 1707.

Van Amboina onder dato 29=e Septb„r 1707.

van de opwerping van dien, en het rasseeren, of slegten.

van deselve niets en blijkt, ook eenige wel mede aange„

„togen werden, die van geen ’t minste aansien geweest zijn,

tweesende egter het natabelste dierwegens bij de Ambonse

beschrijving van Georgius Everhardus Rimphiuste

zeesen (ondestond) accordeert P: de Bruijne secretaris.

Batavia.

Aan den Hoog Edelen Heer

Joan Van Hoorn.

Gouverneur Generaal en de Edele

Heeren Raaden van India.

Hoog Edele Erntfeste

Ontf: 8. Novemb:

Agtb: Manhafte, wel

1707. R:r ’t Galjoot

de Leekaan.

wijse Voorsienige en

Seer Genereuse Heeren.

T: sal uw Hoog Ed:s voor ontfang deeses soorwij verhoo„

„pen gebleeken zijn, bij P. S. agter ons Eerbiedig

schrijven van den 29:' der Jongst afgeweekene maand

Septemb:

39/.