closeTerug naar inventaris

Transcriptie

v slot

Van Amboina onder dato 7.e Octob:r 1707.

Waar meede deese Eijndigen sullen wij (alvoorens iw

Hoog Ed:s dierbaare persoonen ende voortreffelijke

regeeringe in de veijlige hoede des alderhoogsten be„

„voolen te hebben) met diep respect verblijve.

Hoog Edele Erntfeste Agtb: Manhafte wel

Wijse voorsienige en seer Genereuse Heeren (onder„

stond) VW hoog Ed:s Onderdanige en Trouwe Die„

naaren (was geteekent) Ad:n van d:r Stel, I: Storm,

C:s de visser van Wieringen, P:r Nuijts en W: Du Rieu.

(in margine) Amboina Victoria, den 7. Octob:

A:o 1707. (en daar onder) P. S. den Ondercoopman en

Subaltern Hooft van Larique Fredrik Twijffel van

daar opgekoomen Exhibeert een requesbaan uw Hoog

Ed:s gededuceert omme de qualiteijt van Coopman

welk request wij bij de onderteekening deeses

verstaan hebben uw Hoog Ed:s toegeschikt

Batavia.

Aan haar hoog Edelh:ns de Hoog Ed:le Heeren

Joan van Hoorn en Willem van

Outhoorn, Presenden Oud Gouverneur

Generaal, benevens de verdere Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog