closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

Van Amboina onder dato 8. Octb: A:o 1707.

HHoog Ed:, Erntfeste„

Agtb: Manhafte,

Ontfangen 9:e Novemb:r 1707.

P:r de Zeehaan.

wel wijse, voorsienige,

en seer Genereuse

Heeren.

Onse Gebiedende Heeren

In opmerking neemende de menigvuldige weldadig„

„heden, door Vhoog Ed=ns aan ons, u Hoog Ed=ns geringe

onderdaanen, ten overvloede soo onverdient beweesen

vinden wij ons ten hoogsten verpligt, onse nedrige

erkentenisdaar voor, mits deesen voor de voeten van

u. Hoog Ed:s te koomen betuijgen, u Hoog Ed:s verseeke„

„rende dat altijd onse ijverigste betrating sal weesen,

omme deselve door alle soorten van onderdanigheden,

soo niet in ’t geheel, ten minsten tendeelen te moogen

verdienen, en ons daar door u Hoog Ed:s verdere weldadighe„

den waardig te maaken, gaande verders door u Hoog

Ed:s geringe dienaaren hier nevens gevoegt Negen p:s

Lingoa planken, met ootmoediege beede, dat u Hoog

Ed:s de onvermogentheijd van u Hoog Ed:s onderdaa„

„nen in siende, niet gelieven te reflecteeren op de

nietigheijd