closeTerug naar inventaris

Transcriptie

54

Van Amboina onder dato 8„e Octob: 17357

schuld belaaden, waarom den supp:t sig voor de voeten

van uwel Ede Agtb: ter nederwerpt, en niet be„

„traande oogen smeekt, dat indien uwel Ed: Agtb:

sulx mogte oirbaar en regtmatig bevinden, de ge„

magtigdens van de Ed:e H:r Coijet alhier voor en

van weegen ges=de Ed:e H:r en S„r Joost van Costeno„

„belo voor sijn apart van den Supp:t weder uijtkeeren

de dikgem: vierhondert Rd:s met de Intressen, die den

supp:t daar van heeft moeten betaalen, dog alles.

ter arbitragie van u wel Ed:e agtb: verwagtende

den supp:t niet te min een faporabel en hem

gunstig antwoord van u wel Ed: Agtb: (onderstond)

'T welk verwervende &:a

e

Wij Ondergesz: Expresse gecommitteerdens, verklaren

bij desen, de vorenstaande brieven en bijlagen, tegens derselver

Origineel en Copia anthentlijcq naar gezien en daarmeede

d’accorde bevonden te hebben

Batavia In't Casteel den 7 8ber 1710.

Tern: valk.

l46

Pieter du Presns.