closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder dato 20 maij 1729

Van Amboina

49107

Dit Paar

Meerder minder Meerder

winder

Lasten

ransport . . . ƒ513:19: 8 ƒ819 6:10: 8:— ƒ 6372:14:8:

op 's Compt:r homimoa dit Jaar ƒ4163: 1:

anno voorleden 3379: 7: 8:

tn meerder.

ƒ 883:13: 8:

_o haroeka . ƒ1933:15:—:

anno passado . . . 1154: 2: 8:

Jegenwoordig mederneerder

ƒ779:12: 8:

NLarieque. . ƒ 1167: 8:

anno passado . . 985: 5: 8:

gevolglijk nu ook meerder

ƒ 182: 2: 8:

Ebour . . .

ƒ1593:2: 8:

anno passado. . 1382:10: 8:

nu alst gesegt is meerder

. . . ƒ. 160:12.—

addeerd

ƒ2520:—

ƒ1096: 1: 8:

substraheerd.

„1196:10: 8:

1a

enomt de sen Jare meerderwinsten.

1323:9: 8:

welke verminderde lasten met de vermeerde winsten

tezamen gevoegd zynde komt

ƒo 7696:4:—

's Lands Edgeren Inkomsten

aan 'tCastel dit Jaar

ƒ18869:15:

anno passado „18030: 6:—

weshalven nu meerder ƒ839: 10:

'sCompt:r Hitoe . . 9512:16:—

anno voorleden 1570: 8:—

dit Jaar meerder . . ƒ 7942: 8:

8781:12:

addeerd.

welke verminderde Lasten vermeerderde winsten, en

in comsten bij den anderen gevoegt zijnde soeblijkt dat

dese provintien dit Jaar vergeleken bij anno passado

2:—

„16478

bevoordeelt is eens omma van