closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Aboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

vervolgens vraagde na specerij

bomen, soo wel nagels als nooten

soo verseekerden mij deselve

haer geene bewust te zijn; ter„

stond ligten wij onsen dreg en

Schepten na de Strand Boelela

alwaar wij quamen deselve

avond na gissing 10: uuren en

wagtende na den alphoeresse radja

van Lakahela tot.

Smorgens om 9:' uuren, wan„

Wvende 4: Julij

neer den selve bij ons quam aan„

wiens k vragde na specerij boomen

den welke mij ten antwoordhield

dat geene dier gewassen hem bewust

waaren waer op gereetheijt dok„

maackte na Noekaheij te navi„

geeren alwaer wij denselven agter

middag ten 4: uuren ten anker

quamen, soo begaven, wij ons

aan den wal, waer Sig vertoonde

den orangkaij en oudsten der

negorij Lissabata benevens den

alphoeresse radja van Noekaheij„

ban