close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0099

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

veroorsaekte des ordre daer

door.

de naamen der geene die dienen

ontslaegen te werden, aan

den kk: raad opgegeven.

„commandatie aan den kerken raad

89:

„genstaande hunne versoeken, had gelieven goed te vinden, om een getal van wel 26: stuks

volwassen Jongelingen en dogters die alle reeds den ouderdom van 17: 18: en 19: Iaeren

gepasseert waeren in het school te doen Continueren, off altoos hasitatie had gemaekt

deselve daar uijt te ontslaen tot verdere hunne dispositien, ’t geen veroorsaekt dat

oude lieden dikwijls hunne Negories diensten hadden waartenemen en zulke

Ionge karels en vrouwlieden als schoolkinderen lopen lanterfanten met versoek

dat derhalven door tussen komste deser regering daar in voorsien mogte werde.

zo wierd dan hier opgelet en in aanmerking genomen zijnde dat alhoewel dese

vergaedering nuw al rededikmael met diergelijke klachten is geincommodeert

geweest en derhalven ook al meermaelen aan haar Eerw:t de observantie van

de al oude ordres, en zelfs kerken ord=tien gerecommandeert is, egter goed ge

vonden thans noch eens weder aan den Eerw: kerken raad de naemen van

alle die Ionkmans en dochters als uijt,

De Negorij Soelij

Lucas Matita

Salomon Hatisa

Iacob Poetoenela

Samuel manuputij

Johannes Reun

Simon Poetoenela

Alexander Sitanala

Domingos Siautela

Salomon Pattijrane.

Stephanus matita

Elisabeth Siautela

Sata Lainsanpoetij

Iacomina Pattijsina

martha Salampessij

Helena Siborela

Engel Tamtelawaer

Iubelina matita

Iudith kahihatie

Iuliana Halumeno

magdalena Permatta en

Adriana Lainsanpoetij

van de Nogorij Tial

Paulus Matita

Simon Tutuheij

Dionira Tutuheij

Anna Salawanebessij en

Domingos Sopalatuewaij,

Bij Extract deses te laeten overbrengen met verklaring dat ’t ons meerder

genoegen.