closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ooten

hillerij

pende

2: mees„

Kamer

69

Eijsch

Den vertier den vertier Restant

105

voor

in 5 Jaaren in’t boek onder

Anno

primo

door den Jaar van

1784

deeser

anderen A:o 1783:

Yser irossen hollands, zo tot Lijken der nieuwe gemaakte zijlen als tot Loo„

P:s

925

20.

59 7/6: 114: 7:¾:

1„

„pende touwerk van de vaarthuijgen

wiel

20:

81 24

Tinkamse Plankenkleene tot Reparatie der aanweesende vaar„

300.

397: 22: 2/5.

_= Groote tuijgen als andersints

200

69:

2302: 2:

Pick

vaten

8.

4628:½: 989:

Ed.

Harpuijs

8

4207: 263:

Theer, zoo voor de Equipagie werff als Arthillerij

8144: 1102: 601:½: 26:

k:

Tompleer, tot dagelijks gebruijk op de vaarth: en t repareeren der brandspuijten

6: huijd:

16 5/8 7¾. 5:

hd

tot tuijgagie der

Fiool Blocken

20: p:s

26.—

7:

39:

p:s

vaartuijgen, en

Blocks twee scheijfde van 6: â 7: en 8: d=m

20: —„

58: 4: 16:

ter waarloo

=o Enkelde in zoort

18: 42: 50:

84:

14: 7/8: 7/8. 8½: 6: huiden Boeijleer als boven bij het pompleer Gespecificeert staat

h:

433: 511:. 500: p=s Iatij Legger duijgen, tot 't aanmaken der vaatwerken en reparatie van kleenigheeden &=a

2393:

p:s

24.. heer kwasten tot dagelijks Gebruijk

15:

25:—

141.

Smeekoolen

60. hoeden

274 5/0:

4385 3/7:

maet:

Gort

2: vaten

voor ’t Hospitaal

Truijmen

2:–

Van de Wapenkamer.

d:o

3000:

P:

2430:

Vuursteenen

9504:

12999:

30:

Pattroon tassen ordinaire met kopere schilden voor des heer Gouvern:r Leijfwagt

Granadiers mutzen met kopere montuur

10

30:

27:

Seemleere draagbanden

400:

866

77.

7:

Seemleer

4: velk:

vell:

4:

halfs Leer Iavas

27:

15:

13:

96:

Trom Lijnen

boss:

0:

20. bossen

85:2:

13.

Inaaren

10

_=

8:—

162

5:

Ed:

10:

ld

kooper draat voor de Arthillerij

33 7/8.

89:8:

9 1/2:

20:

_=o

ijzer

93:

3:

9:2:

Leijm

2

5:

37:

8:

A: Maril

5:

20:

3:

4

605

Snaphaanen Granadiers met dies Bajonetten

788:

p:s

500.

1„

643:

184:

P= Fusseliers ijzere Raadstocken

500.

54:

100

1

Pattroontassen Groote sonder Londbergers

457:

500.

217

213

422

500:

_=o Ordinaire

259:

107:

Trom draagbanden

25

7

10:

2:

ƒ

uijt de Waterpoort

Ell:o

stuk

Lacken Schair Rood fijne

98:

1

= Swarte

20:

_=o

1.

48½

32:¾:

=o donker blauw„

100

1

Lamphur floer Crips Smalle

Roll:

Holl:

4.

6:

Hoeden Grove zoldaete op versoek van ’t Hoofd van de

500:

R:ds 900:

militie ten dienste van ’t Guarnisoen

verte