closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

19

dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd willens met zijne inheb„

„bende Lading na Salanghoor heeft geleeaden

100. Corgs Boegineese kleedjes

18 November Ajam Boeginees woonagtig tot R diouw per een kakap ge„

monteerd met 3 rantakken en bemant met 8 koppen en 5 dagen

van zijn woonplaats huer gearriveerd willens met zijne inhebben

„de Eading na Salanghoor heeft geladen

30. Corg„s Boegineese kleedjes,

Moeda Maleijer woonagtig tot Batoebara per een pantjal„

„ang gemonteerd met 6 rantakken en bem:t met 12 koppen

en 5 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

Kogang rijst

Iosep Boeginees woonagtig tot Riouw per een prauw Maijang

gemonteerd met 2 ranwakken en bem„t met 17 koppen in 6 dagen

van zijn woonplaats heer gearriveerd willens met zijne in heb„

„bende lading na Salanghoor heeft geladen

3 Corg:s Boegineese Kleedjes, 14 kranj„s Jav„n tobak

Gale Boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang ge„

monteerd met 2 rantakken en bemant met 9koppen en

7 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

1

7 koijangzout en 7 pik Javaanse Jobak

Siele Boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang

gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 7 koppen in

67 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd. brengt aan

koijang zout

den 20

Thin Toeko, Chinees woonagtig alhier per een balo bemant met 6

Koppen en 3 dagen van Siae hier gearriveerd brengt aan

2500 viskuijten, 4200. p„s drooge visschen

21 Hadje Abdulla, Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling

gemonteerd met 4 rantakken en bemant met 16 kompen

in 10 dagen van Riouw hier gearriveerd brengt aan

5: Koijang zout

14 Corg„ Boegineese kleedjes en

4 pik„s poeder suijker

den 37

Een„