closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

a

van

rr7

1

ar

12

12

12

13

=

den 10 Januari

11

11

139

vervoerd van hier

5 kranj„s Iavasse tabak en 2 vaaten Atrak

Bahoeding, Maleijer woonagtig tot siei per een kakap be

mant met 7 koppen, den 29 December à p„s van zijn woon„

„plaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaards

vervoerd van hier

2. Corgo boegineese kleedjes. 7.- krantj Iav„s Tabak

Toebo, Maleijer woonagtig tot siri per een balo bemant

met 4 koppen den 3 deezer van zijn woonplaats hier gear„

„riveerd vertrekt heeden weeder na derwaards vervoerd van

hier

2 kranj„s far„ Tobak 20. p„s Jager zuijker

Zaed J: ASie Arrabier woonagtig tot Siai per een kakap

gemonteerd met 5 rantakken, 8 snaphaanen en bemant

met 9 koppen den 29 December van zijn woonplaats hier

gearriveert, vertrekt heeden weder na derwaards vervoerd van

hier

20- Corg„: diverse kuit Lipwaaten, 3. krang„s Iav„ Tobak en

2.– pik kandij suijker

Cudeer, Maleijer woonagtig tot Pera per een kakap gemonteerd

met 2, rantakken bemant met 7 koppen den 27 December

à p„r van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrokt heeden weder

na derwaarts veevoerd van hier

40 kranss Jav„ Tabak, en 10 pik gamber

Joejang, Maleijer woonagtig alhier per een balo bemant

met 5 koppen vertrekt leeden na Pera vervoerd van hier

35.- kran j„o Iav: tebak 6 pek„s gamber

Semsoe Maleijer woonagtig tot siai per een kakap gemon

„teerd met 2 rantakken 3 snaplaanen en bemant med

7 koppen den 4 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

verhektheeden weder na derwaarts vervoerd niets van hier

Molanog Maleijer woonagtig tot Pera per een banting

gemonteerd met 4 rantakken 11 snaphaanen en bem„

met