closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Hongi en Expeditie Sogt

de Comp=s goederen afgescheept

in de Benting van Jman Sarassa eenige Nagulen en Ammunitie

goederen &=a gevonden.

de brieven van en na Banda bij ’t Hongij dag register g’insereert.

Oerong en eenige andere Negorijen in rust en vreede gevonden

dog volgens berigt hebbense met Jman Sarassa en Fedder veele Jon„

ken na Bouton en Balij gezonden.

maar geen egte specerijen vervoerd.

Batoelomij, Tobo en Haloemetting in rust bevonden

Tusschen die van werinama en Tanafora met Hatiahoe

is een dusput beslist en die volkeren bevreedigt.

Haija, Tamelauw en Kepa genieten een diepe rust

verrigtingen te Saparoua beschreeven

zoo mede te Haroeko, daar een nieuw Postje is gemaakt.

Hila is in een goede gesteldheid.

de Papoën hebben aan de hoek van sial hun volgespeeld

dezelve door een divisie uijt de Hongij vloot verjaagt heb„

„ben Bonoa afgesproopt:

men verhoopt dat het verrigte op de hongij zal g’approbeert

worden.

den Capitain Sanirie Penakahoe uijt de boeijen g'echapeert.

twee zijner makkers nevens een van ’t gevolg van Jman sarassa daar

en overleeden

Den bandas perkenier Fedder gaat in arrest over

voor t genoomen genoegen in de in a„o 1783: verrigte Hongij

dank betuijgd

Ceram op wijnige Negorijen na in rust

de bedugting blijft eenlijk voor de Iapoese Swervers en Noekoe

166:

167:

168:

169:

176:

171

172:

173:

174:

175:

176:

177

178