closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Repliceerde hij daar op hier meede niets van te weeten en fedder zijn

eygen saaken moest verantwoorden, die alles in de war had gebragt,

en ook teegen zijn zin belet had dat de Ceramse vloot d’Edele Heer wel„

„melt te gemoed gegaan was, een jder als met geweld hebbende willen dwin„

„gen alleen Banda en geen Ambonse Regeering te gehoorsaamen, Den

Edele Heer Admiraal te gevaarlijk agtende om Jman Sarassa op

vrije voete te stellen; deel hem direct in arrest stelle, wanneer bevonden

vierd dat hij Een hembd aan ’t Leijff had, waar op het Merk van den Lieu„

„tenant Schemering:/: wiens goederen op de overmeesterde orembaij van

Nussanive geweest waren /: zig op deed en daar over gevraagd Zijnde gaf hij

voor het met meer andere goed van de cerammers gekogt te hebben

zonder den verkoper te kunnen noemen.

De vloot te wegen uuren op de Rheede van Kiffing gekomen zijnde

liet aldaar na gedaan zeen van de Admiraals Cor corre de dreggen

toegaan op 15 vaam water; vindende hier g’ankert leggen Een te ban„

„da thuis horende orembaij de waterslang genaamt, van welke men

Elff en van de Post voorsigt Dertien schooten hoorde doen, zijnde

heeden den wel Ed: Gestr: Heer Adiiraal vri onpasselijk nogtanszig

zelfs bedwingende en verleedigende een ieder die eenig rapport bragt

ten antwoord te staan om de zaken die hier noodwendig diende on„

derzogt en bemiddelt te worden niet te verdragen, komende kort

daar op per orembaij aanboord van de Cortorra Bonoa de met voorm

waterslang te keffing g’arriveerde Bandase Commissianten, den Equi„

„pagie opzigter Daniel Schietekatta den vaandrig Militair Ernd

Lodewijk wilke en Eerst Gosw: Clercq van Politie Christiaan Fre„

„drik Ellexsius mitsgs den hier Posthoudende Bandas Burger JO„

„cobus Gerardus Diederik Fedden gescorteert van Een

Corporaal twee Europeese en twee Sipeyse gewapende Militairen

van