close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0290

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben genomen, dog dat hij op Papinaloe aan Land gevonden had

eeven als een opgerigte Palq waar aan het van verre toescheen dat

drie Menschen hoofden hiigen, dog dat Hij Leitenant aan Land ko„

„mende bevonden had dat het drie steenen waren.

wordende voorts de nodige preparatien gemaakt tot het vertrek

gelijk half vijf uuren de wel Edele Gestr: Heer Admiraal een vrien„

„delijke afscheid van het Hoofd smissaert gekomen hebbende on„

„der het salut van drie Chargies en Negentien Canon Schooben mitsg:s

de zelfde Ceremonien als bij aankomst door het Hoofd smissaert

die van Laricque van Hamel, de Hongij vrienden en mindere

Dienaren van dit Comptoir tot aan ’t zeestrand wierde begeleid

en na aldaar andermaal van het Hoofd smissaert afscheid geno„

„men en daar deesen zijn wel Edele Gestr: Gods Dierbaarste Zee„

gen en veilige hoede mitsgaders een gelukkige en voor spoedige

Rheise na Amboina toegeboezemd zynde stapte zijn Edele met

’t Hoofd van Hamel in de kleine orembaij scheppende na de Ho„

„miraals Cortorre en daar g’'arriveert zynde het fortres gesalueerd

wierd met Elf schooten, wordende voorts zien van Aankerlig„

„ten gedaan en de vaartuigen de dreggen thuis gehaald hebben„

de raakte men om vijf uuren onder de riemen komendes al aan„

„stonds weeder bij zijn wel Edele Gestr: aan boord het Hoofd smis„

saart, die op zijn versoek gepermitteert wierd zijn Edele nog een

end weegs tutgeleide te doen

Desaronds om half seeven uuren kreegen stroom teegen die om

half agt uuren zo vehement liep dat alle de vaartuijgen in

gevaar raakten om tegen de wal gezet te worden en waar door

men om agt uuren genootsaakt wierd zein te doen en het bij de

hoek van leith op 15: vm water te sloppen

Waar na het Hoofd smissaert na bekomen afscheid en Aflegging

van een beleeft Compliment na zijn comptoir vertrok blyven de

het

Di