closeTerug naar inventaris

Transcriptie

181

het tedraagen van 's Heeren VI

Den Twintigsten penning of sheeten Contingent heeft dit Jaar

„der

geregtigheid genoteerd:

bedragen rd„s 599: 33 of rijxd„s 56: 14:¼. minder dan Armo vergangen.

ar

En den in dit Jaar tweemaal gedanen bijk van maaten en gewigten, heeft

Zoemeede van den Eijk §314

gefendeert rd„s 18: 36:

en ook van ’t gestem §315

in.

Eijndelijk heeft het gestempeld papier of de Zegels in deesen Jaure omgeset

„peld papier

opgebragt rd„s 1043: 24: of rd„s 82: 6: meerder dan het gepasseerde jaar, alle welke

het

posten den faveure van Hands. Inkomsten bij de boeken ingenomen zijn.

vening van welke, wij

Ambonse handel Boeken de A„o 178¾: bedragen heb„

soeneerde Jnlanderen bij de

was opgeregt en inge„

anwijsing hoe veel dezelve in dezen Jaare vermeerdert en vermindert zijn,; Namentlijk

eli=o t: 57600 9 Ele„

7

blijft dus nog Restant

van 178¾:

334 80: ƒ 1105

D

4.4.

rendo

178 4/5:

4:

79

24.

358 o

8

1184

D

8:

Teldt.

73

deren bij de Ambonse Handel

80

358: 10

1184.

boeneesen als Andersints

—.

rake als nog sommeeren, met

27

875:

1:4:

265:

160„

van 178¾

Vamentlijk:

63

100

6:

30:

326

geleverde Nagulen

3/40

15:4:

774

234:

Blijft dus nog Restant

18:

207

63:

: —: ƒ

178¾

ƒ 1105:4: 4:

83

14: 274

14.8

rds gezondene Jnlanders.

79: 4:—

482 12.8

146¾

1184: 8:4:

12

30: 7/10

van 178¾.

30. no:

estant

99:14:

99: 14:

118: 16:

118:

178 4/5:

36:

36:

16.

—:

1184:8:4„

875:1:4:

589:

1/20:

4:4:

178:

D„r

178¾

ten

100: 6:—„ 234: 3/40:„

774:154:

2:–

1673:

507: —.

178 2/5:

inse orangkaijen

eCevan

685

2262:

10

6:4:

207:18:

398

9:8

¾:

d„o

120

van Banda d’ Annos 178¾:

8:

158.

48.

178 2/5.

274:14:8:

en

17:8

556

168

4:

D„o

Teldt

ƒ 482:12:8„

146:¾:

482:128:

3:8

14:

326:

230:

¾

59

99:

43

36:

ƒ 118: 16:—„

118: 16

3968.

8

7:

1202 1/80

ao

Blijft dus ten agteren in ’t geheel

99:14:„

70

30:

99:14.

Ampineesen met ’t stot der

ƒ589:4:4:

8:12

993:

1

toe ingevoerde fonds

ƒ 1673: 7: —:

lig zelv met ’t sluijten der boeken

2262:114:

18:12

2974:

1

2194:15:12„

20

3/0

67:15:8:

Anno Ao 1785:

2i

467.

Augustus

1/40

1543:13:4:

A. aolij ultima

Acordeert

933: 8:12:

1

Jourghelks

ƒ 610: 4:8

n

Onder

8