closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

1:

14:

6:

12:

2.

1:74:

267:

58.

88:

50:

2248:

2300:

lb.

230½

p„s

10

6:

10

79

en Randzoen, van daar na Zawai, met de Bescheidene Posthouder en min„

dere dienaeren, is in Januarij weeder g’arriveert, en als doen Laricque

en Haroeko met Randzoenen, en van de laaste met Nagulen te rug

gekoomen heeft nog Een togt gedaan na Bouro ter afhaal van lading

van ’t aldaar leggende ’s Comp:s schip de Zilvere Leeuw, heeft almeede, veel

geleeden door ’t onstuijmig weer is meede lek, aangebouwt in A=o 1770:

Bemand met

Bootsman

quartiermeester

Mattroosen

Gemonteerd

ijzere Canons van 2: lb: Cal:

p„s

—. draaijbassen 1.

= Musquettons

Rondscherp van 2 lb: Cal.

_= 1:

Langs scherp 2

Druijven 1:

Handgranaten

snaphaan kogels

Pistools

Buskruijt

snaphaanen

Pistoolen

Houwers en scheeden

Loode druijven van 2: lb: Cal:

De Pantjalling de vriendschap

Js den 11 febr: van Java alhier g’arriveert en in Maart na Hila

vertrokken met Rijst en andere Randzoenen, ter afhaal van

Nagulen, heeft vervolgens twee togten nae Bouro gedaan ter afhaal

van