closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

2

16

Register van Zodanige Copia

p:r Broeders Lust.

erdere Papieren

bbeld=voudig van

voor Neederland

worden

Inkomend Gemeen Briefboek en bijlagen

vier Deelen

van de buiten Comptoiren

I:o Deel, 2:e Stuk

bevattende

CC

Amboina

d’ Anno 1787.

Overgekomen 1788.

n in Rade van

mboina in het

Victoria Zeedert

ndene, beginnende

gstleden, en Eindi

tember Currentis

6

Gestrengen Heer

Dde Boek

dinair van Neder

verneur en Derecteur

Benevens

Politie en

Amboina, Aan de Edele

Hoge