closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

2

16

Register van Zodanige Copia

verdere Papieren

ubbeld-voudig van

voor Neederland

worden

in vier Deelen

CC

een in Rade van

Amboina in het

w Victoria zeedert

ondere, beginnende

ngstleden, en Einde

tember Currentis

CC.

Gestrengen Heer

Ede Boek

rdinair van Neder

uverneur en Derecteur

Benevens

rroccaar van Polctie in

Amboina, Aan de Edele

Hoge