closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

2

416

Register van Zodanige Copia

Brieven en verdere Papieren

als er tans Dubbeld-voudig van

Amboina voor Neederland

overgezonden worden

Bestaande in vier Deelen

erste Deel

Peesotutien genomen in Rade van

Politie te Amboina in het

Casteel Nieuw Victoria zeedert

de Laast afgezondene beginnende

den 2: Junij JongstLeden, en Eindi

„gende 8: September Currentis

Tweede Deel.

S V: Elft van den welEdele Gestrengen Heer

Adriaan de Boek

Raad Extra ordinair van Neder„

lands Jndie, en Gouverneur en Derecteur

Benevens

Den Raad van Politie en

Amboina, Aan de Edele

Hoge