closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hode Indiasche Regeering te

Batavia gedateerd den 20

September Curr=t

Brieff van, en aan, als Even gedateerd

20 September: Z: L:

Deerdt Deel

Twes Gesloote Sacquetten beschreven apparte en secreete

papieren van Amboina voor Neder„

„Land Eerste en Tweede Stes.

Een Kasjo beschreeven wilde monster Noten en Foelij„

van Amboina voor Nederland.

Een Pakie Witpopier verzeguld, en beschreven wilde

Noten voor Batavia.

Vierde