closeTerug naar inventaris

Transcriptie

fgezet

tfangen

Sarc

467.

468.

460.

470

315.

316.

—:

317.

318:

319:

320.

321:

322.

323

324

325

321

327:

328

324

574

571

Baasngen en Ver Goedingen.

de Reekening van een Bootsman

voor 400: d: Rijst belast

Bannelingen.

3: persoonen uijt hun bannissement ontslagen

Bekruijssingen

de bekruijsingen

vereijsschen meer dan oort

Een Extra attentie

alles na het voorbeeld van den Jaare 1769: en 1776: gereguld

wakendoog op den sluijkhandel

de bekruijssing na voorige voorbeelden behandeld

en met 2: pantjallings en 40: orembaijen te laten geschieden

de twee pantjallings en 4: orembaijen die het Commando na Banda over brenge

zullen kruissende reverteeren

Porrespondentien.

de Copia afgaande en aankomende brieven gaan over

ollegien

wegens den Politicquen raad niet te noteeren

komt bij de Justitie Voor

dat de boode om zijne intrecque Kuefelarijen

tot soldaat te rug geschreeven is

den President gequalificeerd om een Europees boode op te speuren

versoek van den raad van Justitie om de kinderen van den boekhouder van Loenen

ter weeskamer te laten overbrengen g’accordeert

bij Extract Justitreele Notul

ontwaard dat den Luijtenant Strek den Capitain van Gurericke over ren Jurie gedagvaard hadde

6

Iung:

419:

575:

539:

540.

541.

542:

543:

544:

506:

483

483

484.

485