close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0026

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sachten en Domamen

de Pagten zijn op de zelfde conditien als a„o p„o opgeveild:

366:

de gezamenlijke pagten voor A:o 170 7/8. bedraagen 16945:

den Eijk heeft rd„s 18:48: opgebraat

367:

en Heeren gerigtigheid rd„s 10: 15:

368.

en aangestempeld Papier in de Jongste 6: maanden rd„s 649: 30:

369.

of in een Jaar 1021:

Pariecuaere vaarten Handel;

de aanlanden zijnde particuliere vaartuijgen

549.

de Lijsten gaan over

550:

een Chinees Handelaar versoekt in zijn retour na Java

551:

Maccasser te mogen aandoen

ontzegt.

reedenen waarom

552.

eerbiedige vrage of de van hier vertrekkende vaartuijgen Maccasser

niet zoude mogen aangieren - -

554:

Maccaten Billettenen Acvertissementen

behalven het reeds g'emaneerd biljet weegens den uitvoer van duijten

556.

is nog een advertissement gepubliceert

tegen de negorij verlatens die zig als mouritten en gageeren

alle de zulken die hier ter verlof hebben

557:

binnen 1: maand na de afficie zig te melden

die hier gehoren aan den Fiscaal en op de Comptoiren aan d’ Hoofden

sup pane van rd„s 25:

de afschriften gaan over

550

Requesten

Requetten

572:

gunstige reflexie versogt op de overgaande Origineele versoek schriften

Sang„