close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0039

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

baa

17

van het aan te maken touw werk aangeslaagene en geleeverd wordende touwerk naver te bedee„

zal bedeeld worden

Een

§336:

Aan uw Hoog Edelens bereeds g’elucideert hebbende

de verlegendheid wegens het agter„

„blijven van de Chaloup Batavias

in welke verleegendheid wij ons bevonden hebben, door het weg

welvaaren reeds oedeeld zijnde

blijven van de Chialoup Batavias Welvaaren, die

wij met een Lading zijst en zout, ter adsistentie van het Gouver„

nement Banda, in November A=o p=o derwaards gesonden nog

niet is koomen op daagen.

Thans mogen wij onse reeele bedugting voor het verongeluc„

5337:

word daarom nader g’elucideert

ken van dat vaartuijg met dies opvaarende, voor uw Hoog

Edelens niet verlergen, gemerk wij zeedert het aangeschreevene

door de Ministers van Banda bij Brief van 13:e December

Ao p=s namentlijk: dat zij gem: sloep na seeven dagen te

hebben aangehouden, van daar op dien datum weeder hadden af„

gedepecheert, geene positive bijdingen hebben bekoomen, alleenlijk

loopen de gerugten dat het zelve op een der Papoese Eijlanden

is volgens de gerugten op een der

papoese eilanden gebleeven

zoude zijn gestrand, en de daar opvaarende Europeesen door

de Eijlanders vermoord, egter sonder te weeten op welk

Eijland.

Door een Justitieele Commissie na de ordre de van hier

§338:

geene ongepermitteerde wharen

vertrockene, so ’s Comp„s als particuliere vaartuijgen, seetert

bij visitatien der particuliere

vaartuijgen ontdekt

ult:o Maij tot ult:o Augustus J=t Leeden gevisiteerd en daar in

gpene orgepermitteerde goederen gevonden zijnde, mogen wij niet

afzijn