close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0104

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de sterkte van het militaire we„

„zen en

hoedanig de schaf ordres zijn in„

„gerigt

§ 473:

worden in orig:t versonden

§ 474:

het Commando na Banda

is kostgeld en rand: even voor

uijt verstrekt

en gagie voor een maand

en het zelve banda aangereekend

Weesen, heeft den Maijoor Schnijder ons na

de ordre van twee omstandige Berigten gedient, gevoeg

van een Generaale sterkte van het Guarnisoen waa

aangeweesen word, niet alleen de besittelingen met de

voor en toenaamen der Posten, waar na toe deselve gede„

tacheerd zijn, maar ook de schafordens, hoedaanig deselv

bij de Baakmeesters zijn in gerigt, wat voor spijsen

er dagelijks opgedescht en waar meede deselve toebe

heijd werden.

Wij bevrijmoedigen ons uw Hoog Edelens onder

de de Bijlagen die Berigten in originalie aan te bieden in

in deesen te nooteeren, dat onder ult=o Augustus in weesen

bevonden zijn 757: koppen primo plan daar onder 415: s„n

landse kinderen of Naturelle Amboineesen.

Aan de 69: koppen militairen welke naar aanleidt

van het genoteerde bij onse Resolutie van den 10: Julij

Jongstleeden met 'slands frequatten de Peil en

Scipio naar Banda versonden, dog door teegen wind

en stroomen, de teise niet gekreegen hebbende, op Sappo„

roua afgeset zijn hebben wij laten voor uijt verstrect

het kostgeld en de Randsoenen aan de kruijssers in

Commando toegelegd,; mitsgaders hunne gagien, alle

voor een maanden dit een een ander het Gouverne„

ment Banda aangereekent.

Ter

te

m

11

en

da

te