close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0300

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg ven Fortificatien en Tebouwen

de monstratien met bijvoegde verklaringen van den Laasten daar tegen

Iarq.

Van Guericke nam aan met belegde documenten zijne ingebragte te slaaven

dezelve van verschillende en tegenstrijdige inhoud bevonden

tot de oplegging van de vergoedingen overgaande, wierden de gevoelens zeer deferent bevonden

reterte aan de advisen in de Resolutien g’insereerd

bij meerderheijd der stemmen, wierd van Querieke de vergoeding opgelegd

zijn versoek om borgen te mogen stellen in steede van de betaling.

niet.

wierd tegenstaande het Contracie sentiment van de Heer Gouverneur g’accordeert

men gedraagd zich, deeze affaire betreffende, aan de Resolutien en ample Considera„

„tie van den Heer Gouverneur

verdere remarques omtrent de oorzaak van het bederf aan het kruijt

betooging dat van Geuricke wel eenige Consideratie meriteerd

waarom men deese zaak, onder dit Hoofdeel beschreeven heeft

Plia Laanen

dank betuijging

voor de toegezonde Contanten, inzonderheijd voor het Paijement en

Duijten.

Geene uijtgaven dan die noodzakelijk zijn worden gedaan

men heeft de afgezondene Calculative bereekening iets hooger moeten neemen

om het g'exteerd gelds gebrek ende moeijte tot de inpalming der vendupenningen

en ter voorkooming van ongeteegendheid heeft men de uijtgave wat ruijmer genoo„

men

de restanten bij de winkel en kleine kas maaken grooter vertoning als inderdaad is

men vertrouwd dat N: W: Ed„e de Calculative bereek: van dit Jaar gunstiger zullen aanzien

500: Rd„s teegens 7/8: per C=to Smaands, zijn van de Diacorij overgenoomen

8000: Rijxd„s van de Heer Gouverneur zonder agio opwissel g’accepteerd

ƒ19: 8: 8: van Maccasser is door den tieut: Drester in Cas betaald

de ingekogte Huijsen en Erven zijn afbestaald

de opwissel g’accepteerde penn: worden genoteerd

vervolg.

134:

135

136

137:

138

139

140.

141

86

87

88

89

9

91

92:

93.

94:

9