close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0306

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Varoer an Jatij Jultuure

de capprobeerde prijs bepaling voor de te leverene houtwerken is alhier ingevoerd perg:

de Javase Pitten zijn verdeltt en gepoot

dog versoeke om voortaan dezelve te excuseeren

In en Afschrijvingen

vertooning van de gedaane in en afschrijvingen.

H: H: Ed approbatie dient wegen word verzogt -

InLanase zaaken

dat de alfoereesen op het vriendelijkste behandelt worden

komt onder Hongij zaken voor

dezagste middelen zijn de beste voor de berg boeren

de verleende amnestie zal aan den Cerammer bekent gemaakt worden

van den Rebel Noekoo

zal appart gerescribeerd worden

de pattij van Waij

heeft de aangehouden draar basten nog niet te rug gegeeven

de klagts over den orangkaij van Laricque zijn onderzogt

de geweezene Hoofden hebben zig verantwoord

en den fiscaal heeft omtrent eenige uijtdrukkingen voldoeningen gegeeven

om de meenigvuldige Regentschap gesteld

een ander Orangkaij te Loehoo afgezet, en

een getrouwer inlander in zijn plaats gesteld

den Radja van Nussanive heeft zijn ontslag verzogt

en 't is hem g'accordeert -

zijnd Negorijs schulden aan den regtbank gerenvojeert

dog heeft zijn honneur als oud Hoofd Regent behouden

een ander aangesteld

de Pattij van Na lahia heeft zijn ontslag versogt

vervolg

=

78

79

165

166:

249

250

251

252:

253

254

255

250

257

258.

259

260

261