close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0446

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van de onderkoopmans qualiteijt en Gage:

„n van de eruwerte io on Een Jan den ordinair Vuurwerken Barend

te maccasser of elders.

Riso die versoek doet op Maccasser of

elders als Lieutenant in een Arthillerij administra„

in een administratie gesteld te worden.

tie gesteld te Werden.

Een van den Boekhouder Arie Coomans

versoek van de Eerste klerk om bevestiging

versoekende om zijne bevestiging in den dienst van Eerste

klerk, en

Een van den Boekhouder Willem Schouten

ook van den secret=s van Justitie om als even

welke meede om zijne bevestiging des secretaris van Juctitie

en Landraad versoekt:

§313.

Alle deze Requesten zijn in Originali onder de

dezelve worden Hl: H: Ed eerbiedig aan geboden

bijlagen dezes gevoegt en wij vereeren ons. uw

Hoog Edelens dezelve aan te bieden

§ 314:

Zoo meede de Copia onser Resol: Deedert den 26:ee

referte aan de resolutien

September d:o p.o tot den 11: Maij inclusive waar aan

wij ons op ’t eerbiedigste refereeren: terwijle wij deesen

voor het teegenswoordige besluijten, met afsmeeking

van Tehovas Leegeninge en bewaarende hand over

uw Hoog Edelens Jllustre perzoonenden

ons verstoutende ons

t slot

smaatschappijs dierbaare belangens, met de diepste

eerbied