close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uijt het handgeweer met drie Chargies Salueerde ieder g'entre„

melleert van een Canon Schoot in gevolgd van nog 18 gelijke

Schooten

In zijn wel Edelens wooning komende, wierd zijn Edele de

nove door den E: Heer Secunde en het verder Dezelschap verwel

komt en op het welmeenends geluk gewenscht, met zijn Edele

volbragte reijse waarna dezelven op een Pijp tabak en eenige

glaasjes wyn en Bier onthaald zijnde, het versogte afscheid

gegeeven wierde

Intusschen had den Arthillerij Luijtenant Streck die

den vorige nagt van zijnen reijse na Sawai was geretour=

neerd, zijn Edele ter hand gesteld eene Missive van den vaan„

drig en Commandant aldaar Pieter Fockens, die bevonden

is van den volgende inhoud

Aan den wel Edele gestrenge Med

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

wel Edele Gestrenge Heer en

hoog Gerespecteerde Gebieder

Met de aankomst van Luijtenant van den Arthillerij Thoma

Magnees Streck met de Pantjalling de Vriendschap zijn mij wel

geworden.