closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ1

2

2

Register der Successive

van de Buiten Comptoiren ontvanging

Gemeene Brieven en verdere Papieren ze

„derd de laatste afzending in de maand april 1788

zo als dezelve naar Nederland verzonden

worden Per de scheepen de standvastig

heid en de ijstroomenz.-

Amboina

Twee Copias der missives van den Gouverneur en Raad aan

Hunne Hoog Edelen in datis 26. may en

2 Junij J:o Leeden

Twee Copias der Gemeene resolutien zedert den 19 september

A„o p„o tot den 6. maij J„o Leeden

Twee Copias van ’t Dagregister, omtrend de door Gecommitteerdens

gedaane Commissie na Ciram &=a

Twee Copias der rapporten wegens de te Bouro, en Amblauw G'exter„

peerde Noote en Nagulboomen

12

D J S

ene