closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina

Twee Copias van ’t request van wolsgaard ter inkoop van 6: ijzere trossen

Twee Copias van ’t berigt van gecommitteerdens omtrend de in zee ge„

worpen Hoff van nagulen

Twee Copias van ’t rendement van verkogte lijwaten op den 29: November

1787.—

Twee Copias van ’t supplicq van den Gezaghebber van de Pantjalling

Willem Scholtzom afschrijving van eeniger Equi

„pagie goederen

Twee Copias van ’t rapport wegens de visitatie van weegen, brug

933

huijsen &=a onder ult„o xber: 1787:

Twee Copias van ’t rapport nopens de visitatie der brandspuigjten

N=a. 8: xber 1787:

Twee Copias van het berigt wegens het dieptreeden van ’t schip ’t Loo by

aankomst aldaar

Twee Copias van het berigt van den Equipagie meester Wolsgaard

omtrend de leverantie van eenige touwen goomd

rapporten der Bevinding en Japatie van een nu

Twee Copias van de

we hongij orembaij ged: 8: en 10 maart J=o Leede

Tapporten wegens de kanons en benodigde hou

Twee Copias aen

„werken ter aanmaking van affuijten

Twee Copias van ’t rapport wegens de bevinding der uit ’t zoo ontvan„

„ne bieren ged: 28: febr: J: L:

Twe Copias van’t regiest van de overheeden van dien hiel verzoeken

om twee maanden gage voor de scheepeli

„gen d: d: 10 maart daar aan

Twee Copias van de reekening Courant van de Negorijs opp stad

Casso onder ult„o february deeser Jaars

Twee

den 8.

Zo