close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 28 october Per de

k de verwagting

itvangen

Ternaten

Twee Copias der Notitie van de in het hospitaal gecureerde en overleede„

„ne Dienaaren

Twee Copias van ’t Memoriaal der Hospitaals guastos.

Twee Copias van ’t Berigt nopens de ziel beschrijving

Twee. Copias der Calculative aantooning van de uijtgaven

Twee Copias van de memorie der restant goederen

Twee Copias van de bevinding op de Negotie= boeken van 178 5/7:

Copias van de Htaatreekening onder ult„o augustus 1787:

(Twee

Twee Copias der Memorie van diverse belastingen

Twee Copias der Memorie van in en afschrijvingen

Twee Copias der Generaale Monsterrollen onder ult„o Junij h: a:

annex

vier bijlagen

Twee Copias der Rapporten van ’s Comp„s en particuliere schoolen

Twee Copias der Memorie van Crediteuren en debiteuren

Twee Copias der Rendementen van sComp„s kleede winkel in en rondjaar

Twee kopers van ’t Dagregister der Buijten Posten in 178 3/8.

Macasser

vier Copias der gemeene missives van den Gouverneur en Raad aldaar

in batis 8e 10 a maij 1 10:

en 14: Juni

J„o Leeden

Vier

D

ene

12

JJ Stroom