closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van dat gevolg, dat men die bergplaats door

gecommtt„s liet examineeren.

de vogtig en met salpeeter tappen begroeid,

bevonden wierd.

door manquiment aan berg plaatsen moest

men het kruijt daar in laten.

in de aanhoudende reegens heeft het openen

en Lugten van dat gebouw belet

65

was, reeds voor den overbreng van het kruijt aan Van

Fuericke had te kennen gegeven:

Dat hij in de tweede plaats, om dat van Gue„

rickt aan die waarschouwing geen geloof had

willen desereeren, zich daar op, na de terugkomst

van den eerstgeteekende van de Hongij reijse, dan

wel nog voor de doorbrake der oost of reegen mousjong

bij zijn Edele heeft vervoegt in zijn beswaar bij een

berigt dato 15: April 1786:, in dat jaar onder den

Bijlagen gevoegt, heeft te kennen gegeven, het welk

ten gevolge gehad heeft, dat wij die bergplaats, door

Expresse gecommitteerdens hebben laaten exami„

„neeren, als wanneer die reeds vogtig en met sal„

„pecter tappen begroeijd bevonden is

dat daar nu het kruijthuijs afgebrooken en 'er

geene andere bergplaats was, men genoodsaakt

geweest is, het zelve daar in te laten, wanneer

de reegen moussong, die eenige maanden geduurt

het openen van dat gebouw en dus ook het lugten van

’t kruijt betel heeft, zulks aan geen wande voor van

meermelden Luijtenant Streck konde worden toege„

„schreeven, gelijk zulks almeede, alle zijne ondergestelde

Althilleristen bij een notarieele verklaaring dato

26: Maart en g'insereert ter resolutie van den 13:e

April a:o p:o onder presentatie van Eede gegeeven

verklaard hebben, en

Eijndelijk