closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn verdeelt als in den text.

§ 135.

Eenige uijkmeesters gesteld:

5 136.

'S Heeren weegen en Bruggen zijn gan

teerd.

87

geslagen worden, en ook niet genoeg verdeelt zijn,

om in Cas van nood en spoedig gebruijk daar van te

konnen maaken, weshalven wij resolveerden de„

„zelve te verdeelen als:

135: p:s op de werf onder opzigt van den Equipage meester

100: in ’t brandspuijt huijs buijten de stad onder opzigt

van den opzienden derwerken van Guericke

50: in de Arthillerij onder opzigt van den uitenant streck

50: in het slaven Quartier onder opzigt van den Zer„

„geant Mandadooa Breemer

50: in de wapenkamer en

50: smitswinkeh onder opzigt van derselver basen, en

50: in de waterpoort deezes kasteel onder opzig van het

Hoofd dee Militie

Terwijl wij een ieder van hun soigneuselijk hebben

aanbeiden, om voor de Conservatie derzelve, alle

mogelijke zorge en attentie te besteeden

In eenige Blokken deeser staat, andere wijk mees„

ters gesteld zijnde, noteeren wij zulks alhier en

passant;

Alsmeede dat door eene justitieele commissie

„wijk, en Roeijmeesters, volgens overgaan Be„

„tigt, 's Heeren weegen erd Brugge nausantie

gevisiteerd zijn.

§137.