close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0344

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72:

Raat Reekening der weesen Velden

onder Administratie van weesmeesteren bij een gesteld uit de kamer boe„

„ken beginnende met Primo Maart anno 1787: en afgeslooten op ult=o Februarij A=o

1788: met aanwijsinge in hoedaniger voegen het Capitaal door dat Collegie g’admin„

„steert vermeerdert en vermindert is, en Laastelijk waarinne hetselve heeft bestaan

Namentlijk

m

Maart a:o passato was het Capitaal der weesen groot volgens de Boekjes. rd=s 21794: 47: 1/0„

te weeten;

Aan

Contant in Cassa

Rijxd=s 2000: 35: 1/8:

op rente uitgeset aan diverse Perzoonen.

12

19794:

Te Samen als voven

Rijed=s 21794:

47: 7/8:

De Inkomsten dezer kamer van Primo Maart

a p=o: tot dato deses bestaan de volgende als

—:

van de debiteuren zo inmindering als involdoening

6:

4987:

van hun debet, item agterstallige rente ontfangen. rd=s

1585:

/4:

ontfangen erffenissen.

133:7.

16.

4

ontfangen Intresten

Aan diverse debiteuren in ao p=o oprente

uitgeset vide Journaal.

12:

r„o 19794:

En in dit Boekjaar

„21127:

36:

dus dit jaar in vergelijking van a=o p=o blijkt

dat thans meerder is een Tantum van

24:

1333

Maakende de inkomsten met den anderen een somma

van

uijt,

Rijxd=s 9243: 36:

C:

De geheele uitgaeve daar en teegen heeft haaren

OErspronk uijt het volgende k: weeten

Afbetaalde Erffenissen aan de mondig geworde Pupillen rd=

164:

2:¼:

aan d’ Heer Martens wegens een pretenste op de boedel van

Johannes Keijma betaald

22.

de Intrest penningen ten behoeve der Pipillen afgegee„

„ven bedraagen

1/8:

621:

gedaane beleening

6200:

van de inkomsten deser kamer is uitgestreikt als volgt

aan den sect=t voor ’t houden der boekjes . . . . rb=s: 24:

—:

d=o inkoopen van papier &=a 20.

Boode bedienen dezer kamer

24:

—:

boekebinder

2.

onder den Wel Ed: Heer Priesis, vier Leeden en se„

„cret=l: ieder in een Equale portie verdeelt

719:

1/8:

7: 1/8:

789:

Den geheelen uitgave bedraagt

7796

11:

: ¾:

d’ mindere uitgaeren van de meerdere inkomistten gedetraheerd zijnde, toond

aan dat ’t Capitaal der wersen thans g'accresseert is met

Rijxdz: 1447:

Dus zijnde het zelve op heeden groot

Rd=s 23242:

24:¾

23. 2/4