close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0446

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

Cormandelse Lijwaeren

12

p:s neusdoeken fijne Roode

55

4

Roemaels Gr: Groote

1.

7

Chelas Geruijte

200.

Guinees Gem: Gebl:

5

_=o bruijn blauw

Parlallen Gem: Gebl.

9

10

moeris fijn Gebt:

10.

deekens kleene

10

Guinees Grof turus:

Telt

Bengaals Lijwaeren

p

Gerrassen.

192.

Armosijn

19.

Telt

Souratse Lijwaeten

Bafias Sw: br: heele

406: P

_=o halve

285.

_:o pm: heele

470

740.

_=o halve -

300

_:o witte br: heele

744.

karikams groote rodde

1034

1.

_: kleene

11

Vlaggedoeken

100.

sprien

27.

deekens gecalt: groote

120.

Patholle Cattoene

30.

Chitse Cassembasaerse

160.

_o breede Ordinair

_=o Pattanas

50

Felt

Javase Goederen

1205.

lb Cattoene Garen

ƒ

1

1000

Coffy boonen

Telt

Vaderlandse Koopman Schatp:

1: p:s kopere vijsels en ijsere Siamper

ƒ

6: rotl:-floers

Telt

Inkoops

1

205

ƒ

15

301

2.

11

2621

ƒ

73

25

103

29.

98

ƒ 3462

1064.

ƒ

313

ƒ 137:

1705.

ƒ

645

1334

1110

1275

1785.

1654.

51

220.

148

168

102

412.

262.

10875

316.

106

422.

13

82

95.

8„

13

10

10

10

11

5

5

10.

2.

16.

18

14.

17

10

18

10

10

10

10

ƒ

-„

Verkoops

winsten

292

6

86.

14

513.

212

5

3: —„

8.

15

8

4.

17

1042

17.

1423

96„ 9

23: 9

15.

34 19

170

66: 5:

2.

36.

7

17

8.

8.

17

5

35

—„

15

134

11

5338

1875

8.

13.

8

8

ƒ1704

640.

8.„

8. 8

16. 8„

125

439.

8

766.

15.

5

2143

ƒ 1337.19.

19„

ƒ 3042

8.„

574. 19

1220

8

4

1113.

8

84

18

8

2447.

8.

8

„„

1714

604

8.„

2085

810. 6.8.„

1322.

3107.

17

5.

2608

954

18

12

70

19.—„

344

124.

4

4:–„

13.

257

109

3.

6.

310

145.

8

6.8.

192.

5. 8.

88.

15.

8

10

285.

697.

–„

10.

16

176.

8

6

439

8.

18541

12.

ƒ 7666.

ƒ: 8.74

563

5.

5.

169.

63

10.

1048.

626.

ƒ 18. 10.

5

8.

8:

133. 8. 8.

12

50.

_„ 151: 18. 8. ƒ 56:—.8.

ƒ

PerCentos

43.

70

40.

54.

32

75

64.

24.

40.

54

60.

40.

56.

78.

87

83.

54:

63.

77.

60.

36.

56.

74

86.

85.

70.

65.

75

180

59

2

148.

39

61

60

Diverse

5

—.