close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0459

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135

1 64: dde by Fortificatien en sebouwen

de onder omtrent het aan„

gegeven recommandatie, om, het zij affuijten, het zij Ram„

maken van afuiten enz

diend tot narigt

„paarden, aantemaken van dat Calieber, waar van het Geschutt„

tans meest in Gebruik is, zal ons ter narigt dienen dan wij

moeten daar wij hier toe genoodzaakt zijn eerbiedig kennisse

geven dat de verzogte afuit raderen, die instede van nog eenige

oude Onbequame vereischt worden, niet zijn Ontfangen, en

wij ook Ontrieft zijn gebleeven van de ons toegedagte swal„

„pen van Java die aldaar Schoon ingescheept zijnde, weder ont„

laden hebben moeten worden, om een eerst nood zakelijke ruimte

voor de Rijst te winnen, en wij ons dusdanig voor dit maal moe„

ten behelpen.

165

Het betiigd Ongenoegen, wegens de niet overgezondene Tabellen

het ongenoegen over de niet

over gezondene Tabellen

van het Geschut en de kogels, met een specificque Opgave en aan„

is witke te kennen gegeven

toning van de Gesteldheid der Canons en wat daar toe gehoord, ne„

vens het Ontfangen Rapport wegens den gedanen Opneem der

inweezen zijnde Canons en Ammunitie, mitsgaders der affui„

„ten, hebben wij den Op zig ter der Arthillerij, den Extra ordi„

„nair Lieutenant Ernst Lodewijk Welke, die dieze op gave

heeft gedaan in de verbeelding, dat ze voldoende zoude zijn,

ernstig te kennen gegeven, hoe zeer voor de voldoening aan

de Orders diekwegen grotendeels de hindernisse heeft moeten

uitmaken het gebrek aan Sal stokken, kogelmallen en

Model Tabellen, die hier niet gevonden zijn en dewijl in dit

Iaar eenlijk nog maar zijn ontfangen de Moddelen

tot inrigting der Tabellen, en Coppia eener Memorie tot

Instructie, hoedanig van de Talstok en staale kogel mallen

Gebruik behoord te worden gemaakt, dog niet de laatstgemelde

twee voorname vereischtens, zo gebruiken wij de Vaijheid

uwe