close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0487

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Vertier.

kosten Jnkoops

uijtkoops

geeft p„r C=too

P=r Transport

Diverse Administratie

De Swaard veegers winkel

51:

8

14

33.

1

10:

ƒ

’t winkel Boek

50.

4

6: 7:

2:

matteriaal Boek

15:

6

80:

74

41.

wapenkamers goederen.

734

18

14

1423

94:

Geeft presentos door den anderen

93:

Addeert

weegens de 6:e 1/3: p=r C=to opgeld der zoldijen

in deese reeckeningh gecrediteert

16:

2017

ƒ

_=o de behaelde advancen van ’t op

reeck: belaste, de werffmeester Schie„

tekatte, wegens te kort koming bij de

15:

1265

overgave zijn administratie

430

Den Luijtenant der Arthillerij Bruno ad idem

4:—

199

10:

wegens Ontfangene agio opwisselgelden

belaste

Bus„

_=o de advancen van ’t uijtkoops

Heer Gouver„

poeder, op Reeck: de wel Edele Agtb.

neur Seidelman

1460:

wegens 4: Slave kinderen in ’t quartier gebooren en

„0

ten faveure deesen ingenomen

79

4:

Telt

De nadelige Posten, dewelke ten lasten deesen

Reeckening afgeschreven zijn bestaan in de vol„

gende gevalideerde spillagie zoo aan d’ scheeps overheeden

als die van mindere Vaarthuijgen

ƒ 2810: 14: 8:

wegens overledene slave is op diese reec„

kening belast

941.

10

voor 8: stuks gecreveerde koebeesten

85.

de berekende advancen op de over be„

vonden goederen in dese administratie die ge„

„valideert zijn in mindering de te kort

komende

112:

5.

8

de verekende advancen op de goederen

die na de post wockum op Aroe gesonden

waeren, dog bij ’t doen eener verloren rijste„

rug gebragt, dus weeder gedebiteert is

6:

428:

16

437

de gepermitteerde, spillagies in 12/m:

in alle de administraties bedragen volgens

de Boeken

2521.

9

8:

Zesteert aen Zuijvere Winsten ten Hoofd Casteel

Ten Comptoir Hollandia

1616.

10:

8

_=o Levengie: naer aftrek de nadeli„

616.

4:

_=o

waijer - „ge Posten

129: 19

8

Residentie Tinor

600: 17:

De Winsten op de Buijten Comptoiren bedragen

zo dat alle de winsten na de Contanten der nadelige Posten ze aan het Casteel

als op de gezamentlijke Comptoiren rendeeren

Transporteere.

¾.

149

de Winsten

ƒ 1460:

10:

17:

4:

2:

5.

33:

9:

689

4.

ƒ 12205

5452:

ƒ 17658:

6899

ƒ 10758.

2957:

ƒ13716:

5:

16:

11.

7.

12:

9:

1:

8:

8:

8

8: