closeTerug naar inventaris

Transcriptie

88: â

E

D

Transport

voordragt

Coo Apen

kamers Goederen

p

16

180

Snaphaersen:

23:

Bajonetten.

23

5

Bouwers

21:

41

16:

_=o scheede

16

12

6

20

areen riemen

21

19:

Pattroontassen

32

18

23:

_=o Riemen

20

16:

kort Epees

16:

6

1:

Helmbaard

8

17:

8.

1.

Gemonteerde trom

20

3:

1:

trom snaer

9:8.

:

snaphaen kaatsers

14

4.

Behoeftens

Diverse

speijkers in soort

l

60

10:

p

Jarrings

3:

4

10:

3:

4

hangslooten

8

6

12:

1:

Nijplang

9:

1

dere Klmner

1

2:

1:

_:o Passer

8

houte omslagen

2:

8:

1.

handsaeq

13:

1:

verfsteen met dies looper

11

16:8

40

12

ll zijldoek Hollands

15

6.

lbd

2

zijl gaeten

_=o

1

1

8.

k

theer

25.

5:

8

25

persiaams rood

4

8:

vatt Pick

—8

5:

2.

harpuijp

/8

1

6

8

p:s

5

nagtbalijs/

9:

—: 8:

zuid

wester Restoentie onder de Toe

khouder

en

Christiaan Carouw

Cor

aan

tanten

rd:s 5948: 45:8

dut: 3561

1.60

p

Op Geboeide Orembaij

1

Huysen Erve

l

303

metaele Gewigten

Gs

1

D„o Kelok

1 7„

middelbaere ijsere balans

2: ps

Houte schaelen

14

ps

Rotting met zilvere knop

renten

mediCar

3367

lb

ijser in staven

6

sprijen of Salempooser

121

16.

deekend gelatt kleene

13:

Guinees Gem: gebl:

42.

lb

Cattoene Gaeren

642:

Buspoeder

20: p

Siamse Pottjes

9:

vlaggedoeken in soort

6

halve leggers

Draage Voort

Transporteere

1204½

394

80.

4:

resident

16:

11778.

29:

14:

18

684

85

13

67.

14

18

8

4.

13

16.

17.

60

15

357.

272

5

40

171

19:

10

10:

141:

14:8

40.

42: 6:

9: 12.

1384.

8.

17

3

0

8:

8

8:

12517:

1058298: 1: 8:

ƒ 1045780: 17:

4

8