close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0647

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

253.

275

6:

1

P=r Transport

Marinees

Capitijn

Luyt: en Equipagie Meester

Luijtenan

ter zee en Sous d=o nevens Bootsz:

1

p:l Luijtenant op d’ panth: D' Loos

3

_o Jonge Jan

1.

—„

_ gedult

1 Sous _eo werff

1. Bootsman _o

Guaa

ilk

meesters als.

1

op d’ panth: de Jonge Jan

1

weaf

1 zuidwester

Mattroosen als

2

op de kruijs Orembaij

9

panth: d’Jonge Jan

31

werf

Diverse Baasen en

Gessellen

Meesterknegt der Huijstimmerlieden

e Metselaer

wapenkamers

Groff Smeeden

scheeps timmerm.

op de wapenkamer

Gesellen

e

Smith winkel waer onder

Een Geelgieter

Meers

timmerlieden

Huijs

en

Glaese

makers en schilder

Zijlmakers

Kuijpers

Metzelaars

Trompetters

Sod

Diverse Diensten

geregts boode

oppermandoor in ’t quartier

1

1: Notekalker en sleuteldrager op Neijra

1

_o op p=o aij

1 Boekbinders

4 adjunt Boswagters

1 geweldiger

1 scherp regter

D’ Europeesen Dienaeren Vellen Coppen

Dus

de Europeese Dienaeren in deese provin„

„tie deeser Jaere onder ult=o Junij 1788: vol„

„gens de Zoldij boeken en Monster Rollen

minder dan memorie van Menagie dicteerd

te zamen uijtmaken

493

Coppen

present in

dienst zijn

de

400

5.

3

42

1

1.

1

1

1:

6

5

4

7:

1

1

1:

2:

11

802:

steckte

volgens de

bepaling

670:

1:

4:

3:

80:

1

1.

1

10:

6:

4:

10

1.

1

2:

2:

4:

overtallige

Manschap

„pen

5:

15:

5„

1:

1

1:

225

op d’ bepa„

„ling te kort

Bietten

275.

1

324:

309:

38

4:

1

3

1.

1