closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1781

1

den

17

15

15:

15: December

_„o

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Mnakoda Lesie, met desse

Ionk bemand met nog 16: Coppen zodanig als hier aangekomen

naar zijn woontplaats de negorij Haja, gelegen op Ceram te m

„gen retourneeren voerende van hier meede.

10 ps salemp: Gem: Gebl:

6 baftas br: bl:

10 Nusdukken

10: Iavanse kleetjes

d„o tjelaas

2

z

_„o gingams

10 kommen en pierings

20 paringsen messen

2: koper talings

2. ijser pannen

2: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sica, met

desselfs Ionk bemand met nog 14: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij foeleng gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

1: p: Guinees Gem: Gebl:

3

p: snaphan

2 „: baftas

_„o

1 pattrontaal met kruijt

12.

_=o

br: bl:

10 koegels

3 karikams gr: en kl: roode.

2 Sarassen

16 Nusdukken

30 kommen en pierings

2.

ijser pannen

2: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Seijla, met dessilf

Ionk bemand met nog 10: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar

zijn worntplaats de negorij Caimoe gelegen op ceram te mogen retou„

„neeren voerende van hier meede.

6 p:s karikams gr: en kl: roode„

4 maccasse kleetjes

8 Iavanse kleets

3

D„r gingams

10 Nusdukken

30 kommen en pierings

3 kopertalings,

3 matten Rijst

_„o

vertrekt van hier naar Cerams den Ceramse anakoda kors

met desselfs Ionk bemand met nog 14. Coppen zodanig als hie

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Tobo, gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede

Tot delintie

4: p:s Salemp: Gem: gebl:

1 p: Snapnan

baftab

20 koegels

_„o

1

br: bl:

1: pattaontar met kruijt

6 karikams gr: en kle aorde

10 Javanse kleetjes

2.

_

tjelaas

40 kommen en pierings

1: ijser pannen

vertrekt