close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0843

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788.

den

22

21:

21:

18

_„o

_„o

_„o

317

rat

Janruarij

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sewaroeroe, met

desselfs Ionk: bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier aange„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij Kotawoweri gelegen

op Ceramte mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

10: p:s Guinees Gem: Gebl:

1 E: Rantake

20 baftas br: bl:

1 Oott:s kruijt

20 karikams gr: en kl: roode

40 p:s koegels

2 Chust gingans.

1 _o

tjelas

20 Iavanse kleetjes

2

d„r tjelas

10 Neusdukken

100 kommen en pierings

3 p:s ijser.

20: matten Rijst

3 stux slaven

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Tatie, met

desselfs Ionk bemand met nog 30: Coppen zodanig als hier aan

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij Paimoe gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

5: p: Guinees Gem: gebl:

3 baftas

20 _„o

br: bl

2 karikamse ge: roode.

4 patollen

12. Iavanse kleetjes

10 Neusdukken

100 kommenen pierings

3: koper talings

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Manssamara

met desselfs Ionk bemand met nog 15: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Caimoe gelegen

op ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

2. p: Salemp: Gem: gebl:

3 baftas br: bl:

2: karikams gr: en kl: roode

1 patollen

16 Iavanse klietjes

10 Neusdukken

30 kommenen pierings

1 Iavanse tjelas

1: matten Rijst:

vertrekt van hier naar Ceram den Ciramse anakoda Kliaij, met

desselfs Ionk bemand met nog 9: Coppen zodanig als hier aange„

komen.

2