closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 19 April.

35:

3.

8 p: Guinees Gem: Gebl:

16 baftas br: ol

Tot defentie

1 Chust Chelas

3 p:s snaphan

3 schoten Kruijt

6 Iavanse gingamb

20 p:s koegels

6 gerassen Gem: gebl

2 karikams gr: en kl roode

2 Pattollen

2 baftas gem: gebl:

1 Chitse

10 Iavanse kleetjes

10 Neusduken

8

30 kommen en pierings

4. matten Rijst:

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramise anakoda Toda, met des

„selfs Ionk bemand met nog 12 Coppen zodanig als hier aangek

men is naar zijn woontplaats de negorij kotawouwou gelegen op Cue

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

6 p: Guinees Gem: Gebl:

10 baftas

Tot defentie

T,

10 patollen

1. p:s Rantaken

10 „Iavanse gingans

2: lb: kruijt.

5 p:s ijzer

60 p: koegels.

8 p: Salemp: Gem: gebt:

20 baftas br: bl:

30. Iavanse kleetjes

20 Neustuken

8 karikams gem: gebt:

40 karikams gr: en kl: roode

10 Iavanse Chelassen

50 kommen en pierings

50 matten Rijst

5

_„o Zout:

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramsanakoda Abdoel, met

desselfs Ionk bemand met nog 7 Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij tobo, gelegen op Ceram

te mogen retourneeren roerende van hier meede

1 p:s Guinees Gem: Gebl:

Tot defentie

10 Iavanse kleetfes

1 p:s snaphan

2

_„ gingams

3: schotten kruijt

1 Spreij

10: p:s koegels.

30 kommen en pierings

3 Heusduken

10 matten Rijst

_„ Zout.

Maij Vertrekt van hier naar Ceram den Cerams anakoda

Radjaor

met

B