closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

afbetaalde soldijen bedra„

Het 1/15: opgeld der

„gen hier aan dit Hoofd Casteel

En op de volgende buijten Comtoiren; als

482

ten Comtoir Saparoua

542

na aftrek der nadeelige

d:o

Hila

479:

d:o Haroeko

pesten

316:

d:o

Laricque

do Bouro

176:

d:o Manipa

340

De Generaale winsten op de buijten Com„

„toiken bedragen

zo dat alle de winsten na de cortate der nadeelige

posten zo aan dit Hoofd Casteel als op de geza„

„mentlijke Comtoiren in een kondjaar bedragen

Lands Inkomsten bedragen, als

volgt

12632: 8:

de Pagt van de Arak en Saguweer

51:18:

d=o stads Herberg

1386:

do 't Chinees Hoofd Geld

394.

do Beestiaal

2772

do d„o Topbaan

2969

do m en uijtgaande regten

Bazaar

do

3346

4:

33551.

2: -

28.

14.

De helfte der Eijkpenningen hebben opgeworpen

verdebiteerde zeegels

1481.

12:

Vik

Heeren geregtigheid off de 20: penningen der

1305: 18:4:

kogte vaste goederen

de fault boetens

3: 194:

Geld

36370: 14:4

Transporteere

3: 8.

10:12:

16:12:

12.

11:

12:8

65

19713:

3217:

2337:

25267:

25267. 17

15

4.

17: 8

8

1.12.

8.