closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aanbreng eenelijk in

1000 Rijsdaalders aan Contanten,

30 stC: Tripangs in zoort, en wijders bemant en gemonteerd naar luijd zijnen

Pascedul

Hier meede verhoopende aan de g’Eerde Jntentie van uwelEd Agtb te heb

„ben voldaan, dus wij de vrijheid neemen ons met alle Eerbiedt te onder tekeneen

(onderstond/ Wel Edele Agtbaar Heer /Lager:/ uwet Ed Agtb: onder

danige en Touwschuldige Dienaaren was geteekend/ P=k Rink

en J: Werner /jn het midden:/ Jnkeninse van mij /was geteekend/ L=k

Audolph Sec=r /Jn Marginie/ Maccasser den 30.e october

A=o 1787 / en daar onder Teer mijnen overstaan / was geteekend/ S:s L:

De Vos

Aan als Vooren

Jngevolge de g’Eerde ordre van uwelEdele Agtbaare hebben de on„

18

„dergeteekende Leeden uit den Agtbaaren Raad van Justitie deeser

Casteels zig vervoegt op de alhier heeden morgen van Amboina met

Zijn Paduwakang door tegen winden aldaar vervallene Maleijer Jntj

Abdoel Halieb, en aldaar ten overstaan van den koopman, en

fisbaal