closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60

fithaal deeser Gouvernements dE Jacobus Leonardus de Vos,

nauwkeurig visitatie gedaan, off met dezelve ook Eenige Contra bauda

goederen en inzonderheid specerij en zijn aangebragt, maar hebben

niets diergelijkt ontdekt hebbende niets ten handel meede gebragt

wijder bemant en gemonteerd naar luid zijner Pascedul

Hier meede verhoopende aan de g’ Eerde Jntentie van uwel Ed Agtb

te zullen hebben voldaan, dus wij de vrijheid neemen:met alle Eer

„bied te onderteekenen ./:onderstond:/ Wel Edele Agtbaare Heer

/Lager / uwelEd: Agtb: onderdanige en Trouwschuldige Dienaaren

/wat geteekend:/ D:k Rinde en J: W: Schemering / Jn het

midden /: ten: mijnen overstaan :/ geteekend:/ J:s P:s des Vos

en daaronder / /nskenwese van mij / geteekend:/ P„r Rudolph

SeC=t /: In Margine/: Makaper den 7=en Maij 1788.

Aan all vooren.

Jn gevolge de g’Eerde ordre van uwelEd: Agtb hebben de ondergetee

„kende beiden in den Agtbaaren Raad van Justitie deesis Casteels,

zig vervoegt op de alhier van Amboina g’arriveerde Paduwakang

van den Chinees: Nioseenkong; en aldaar ten overstaan van den

koopman en fiskaal deeser Gouvernements: dE Jacobus Veonardus

devol