closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de vos, nauwkeurig visitatie gedaan off met dezelve ook Eenige Contra

banda goederen en inzonderheid specerijen zijn aagebragt, maar hebben

niets diergelijks: ontdekt en heeft voor Negotie meede gebragt

10 prC Pipangs

Zijnde wijder bemant en gemonteerd na luid zijner Pascedul

Diermeede verhoopende aan de G’Eerde Jntentie van uwel Ed: Agtb.

te zullen hebben voldaan, dus wij de vrijheid neemen ons met alle Eer

„bredt te onderteekenen, /ondertond/ Wel Edele Agtbaare Heer

/Lager/ uwel Ed: Agtb onderdanige en Trouwschuldige Dienaaren

/wa geteekend/ P: Boschen I: B: Claassen, In het

mid deu ten mijden overstaan /was geteekend:/: I=s L=s de Vos en daar

onder/ Jn kenarisse van mij /was geteekend/ S=k Rudolph seceet:s

Tn Marginie:/ Makaper den 8=e Junij A:o 1788

Aan als Vooren.

Jngevolge de g’Eerde ordre van uwel Ed: Agtb hebben mij ondergeteekende

leeden in den Agtbaaren Raad van Justitie deeser Casteel zig vervoegt op de

alhier van Amboina g’arriveerde Paduwakang van den Chinees Tjen=

Tonko, en aldaar ten overstaan van den koopman en fiskaal deeses

Gouvernements