close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

bei

de

Nagezien

W: H:s Burggraaff./.

551

8

bladen

voor

voor

lb

voor

voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

Blik dubbelde kosten inkoeps zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland aan de hoofdplatt 20 p:C:

Resico van de Zee 5 pic:

Jntressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3 p:C: 's jaars komt voor /m dat Calculeere of

hoofdplaats geleegen heeft tot dat ’t Zelve op den 14„e Januarij a„o 1786 per den

Temp

heewaard is gesonden reek„t pC:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkesten van schip en dienaeren 12½ pC:

Redica van de Zee 6 pc

p„o gen

Jntressen @ pC: sjaars komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft zijnde te zelven

boven in dat zelfde jaar aangit: en verdebiteert onder u„o deeses reek„t p:C:

Eer e een halff pC: administratie ongelden

Speck Kosten in koopb: zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland naar de hoofdplaats 20 pC:

Resico van de Zee 5 pC:

op 8

Jntressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3 p:C: 'sjaars komt voor 3/m dat

Temp.

hoofdplaats Calculatief geleegen heeft tot dat het zelve per ’t schip den

op den 14 Januarij 1786: hernaerss gevonden is reek„t ¾ p:C:

Een prC: administratie ongelden

Laslen in dit Gouvernement

onkosten van schip en die naars 12½ p:C:

Resico van de Zee 6 p:C:

intressen 2½. p:C: in ’t Jaar komt voor 55/m dat alhier geleegen heeft zijnde

zelve per gemelde bodem in a„o 1786 den 7„e Junij alhier aangebraf

„biteerd onder a„o februarij: 7:2:/ reek„t 9 3/8 p=Co

Een en halff p:C: administratie ongelden

327