closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verthier in Verthier in Restan Eijsch voor

1789

5 Iaaren dit boek„r ten

Ssecerijen in zoort.

Veertig ponden Nogten:

—„ 40: /: zegor

112 7/8 14 7/8

37

30 3/40 3 40 10 - Thien Foelij

199

59: 200 5 7/200 - 25 - Vijf en twintig ponden Nagulen

2: —„ 3 ½ 10 Thien ponden Canneel

19

29

21

40 219 ¾ 164 40„ 500 - Vijff hondert ponden Pieper

1139

Eijsch voor

Cormandelse Lijwaaten.

1790

: zegge/ twintig p„s Cambaijen fijne roode

20:

7

blauwe

twintig

20.

twintig Gingam onderbr:t geruijte

20

en gestreepte fijn

twee hondert p„s Mans hembden

200

120

Een hondert p„r Manshousen grove

100

32

23

10

thien p.s Guinees fijn Gebl.

480.

4. pakk 4: pk:

Vier pakkisalempoeris br: bl: 2=te zoort

480

4

4

Vier

3:

160

2 2

Twee Gem gebl:

1.

Een„

roode

Een roemaals ger: kleine van 1 Ca

1 1

Bengaalse Goederin

80

sestig p:s Chitsen Pattenase

60

60„

Tagentig: p:s roemaals geheel van

80: - 80

180

Gaaren fijne roode van 1. @

66 - 24 - 10 50:

Vijftig p.s Goenijs Large

Zourats

Ven

5%4

2

22